میخواهم کمک کنم نیازمند همیاری هستم سه شنبه, ۲۰ آذر , ۱۳۹۷
سخن روز
امام حسین (ع) : اهل مسجد زائران خدایند . ( کلمةالامام الحسین ، ص ۴۱ )

اخبار و رویداد های مجمع